Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego - zakończenie projektuFundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego - zakończenie projektu
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


TADOS – FIREK Sp. z o.o. zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności
Spółki Tados Firek Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności

W wyniku realizacji projektu fabryka okien poszerzyła dotychczasową ofertę sprzedażową o:

  • Usługę budowlaną polegająca na wykonywaniu prac ziemnych;
  • Usługę wiedzo chłonną - analiza techniczna w zakresie opracowania kosztorysu prac budowlanych;
  • Usługę tworzenia wizualizacji przy pomocy programu CAD Rysunek.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa