Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

INFORMACJA - DOFINANSOWANIE UEINFORMACJA - DOFINANSOWANIE UE
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Firma TADOS FIREK Sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Dzięki dofinansowaniu zrealizowany jest projekt:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TADOS Firek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych i  wiedzo chłonnych technologii.

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa