Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

OFERTA PRACY - 14.04.2011OFERTA PRACY - 14.04.2011
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, 14.04.2011

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pn. ‘Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki Tados Firek Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie działalności’ w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. przeprowadza rekrutację na stanowisko:

Operator koparko - ładowarki

Opis stanowiska:

  • praca polegająca na obsłudze sprzętu typu koparko-ładowarka m.in. wykopy, załadunki.

Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • przejrzysty system rozliczania.

Oczekiwania:

  • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki,
  • odpowiedzialność,
  • uczciwość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV pod adres:
Tados Firek Sp. z o.o.
ul. Ks. Karola Kościowa 22
97-500 Radomsko
lub na adres e-mail: radomsko@tadosfirek.pl.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa