Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

OFERTA PRACY - 25.02.2010OFERTA PRACY - 25.02.2010
Musisz uaktualnić Flash Player'a


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Radomsko, 25.02.2010

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu pn.: ‘Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Tados Firek Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych i wiedzo chłonnych technologii’ w ramach III Osi priorytetowej „: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 firma Tados Firek Sp. z o.o. przeprowadza rekrutację na stanowisko: Pracownik do obsługi linii produkcyjnej

Wymagania:

  • min. roczne doświadczenie w produkcji okien
  • udokumentowany przebieg pracy
  • dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy w grupie
  • otwartość i komunikatywność
  • znajomość języka angielskiego mile widziana

Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • możliwość zdobycia cennego doświadczenia
  • przejrzysty system rozliczania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz zaświadczenia o niekaralności pod adres e-mail: radomsko@tadosfirek.pl w tytule proszę wpisać: ‘Pracownik do obsługi linii produkcyjnej’ lub pod adres siedziby firmy: ul. Ks. Kościowa 22, 97-500 Radomsko.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 za zm.”

Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa