Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Rewitalizacja dworka w Słupi  - 28.11.2014Rewitalizacja dworka w Słupi  - 28.11.2014
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Rewitalizacja dworka w Słupi - 28.11.2014

Radomsko, dnia 28.11.2014

Zabytkowy dworek w Słupi odzyskał swoją okazałość dzięki realizacji projektu pn.: REWITALIZACJA: Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania dworu na cele usługowe hotelarsko- restauracyjne o odnowy biologicznej” w ramach Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.00-00-015/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 28.11.2014r. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 720.000,00 zł przyczyniła się do wykonania kompleksowej modernizacji infrastruktury dworku, a stały nadzór konserwatora zabytków pozwolił na zachowanie tożsamości architektonicznej XIX wieku. Mieszkańcy i goście przebywający w naszym regionie mogą więc odpocząć w pięknym otoczeniu łączącym nowoczesne technologie z tradycjami dworskimi polskiej szlachty.

 

Zakres rzeczowy dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej inwestycji obejmował wykonania dokumentacji technicznej, robót budowlanych, robót instalacyjno sanitarnych i instalacyjno elektrycznych oraz zapewnienie nadzoru technicznego. Należy jednak zaznaczyć, że kompleksowo wyposażono obiekt w meble, elementy dekoracyjne, elementy wyposażenia oddające pierwotny charakter polskiego zabytku i zapewniające komfort pobytu w dworku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Słupi i dokonania własnej oceny efektów wykorzystania środków unijnych.

 

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.