Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

OgłoszenieOgłoszenie
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Ogłoszenie


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Firma Tados Firek Zbigniew z siedzibą w Radomsku,
97-500 Radomsko, ul. Ks Kościowa 22 tel. 44 685 05 05

informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na

wykonanie stanu surowego zamkniętego zabytkowego pałacu w Słupi, gmina Kluki

Postępowanie o udzielenie zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Ustawą.