Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

ZadaniaZadania
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Termomodernizacja zabytkowego pałacu w Słupi

Wartość ogólna przedsięwzięcia -  2 626 995,86 PLN

Wysokość  pożyczki udzielonej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 644 855,00 PLN

Zakres projektu obejmuje następujące prace:

Termomodernizację całego obiektu w tym:

- docieplenie ścian

- wymianę okien i drzwi,

- instalację pomp ciepła

- system wentylacji mechanicznej

- instalację wody lodowej

Planowany do realizacji projekt  wykazuje bardzo wyraźny wpływ na gospodarkę regionu i spowoduje przyciągniecie przede wszystkim turystów spoza regionu. Planowany do realizacji projekt zakłada wsparcie usług turystycznych, które decydują o zmianie tradycyjnej struktury gospodarczej województwa przyczynia się bezpośrednio (poprzez stworzenie nowych miejsc pracy).

 www.wfosigw.lodz.pl.