Fabryka i siedziba firmy
97-500 Radomsko
ul. Ks. Karola Kościowa 22

Deklaracja zgodnościErlaubniserklärung
Musisz uaktualnić Flash Player'a
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
 1. Producent wyrobu budowlanego: Firma "TADOS" Produkcja Okien i Drzwi Firek Zbigniew, ul. Ks. Kościowa 22,97-500 Radomsko
 2. Nazwa wyrobu budowlanego: okno PCV systemu VEKAPERFEKTLINE
 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.23.14-50
 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: okna i drzwi balkonowe systemu  VEKA PERFEKTLINE   są  przeznaczone  do  stosowania     w  obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z właściwości technicznych, podanych w p. 3.5 aprobaty technicznej AT-15-6039/2004
 5. Specyfikacja techniczna: APROBATA TECHNICZNA AT-15-6039/2004 "Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFEKTLINE z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC"
 6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
  •    odporność na obciążenie wiatrem
  •    przepuszczalność powietrza
  •    wodoszczelność
  •    izolacyjność akustyczna
  •    izolacyjność cieplna

 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
  •    Praca   badawcza   dotycząca   właściwości   wytrzymałościowo-funkcjonalnych, przepuszczalności powietrza, wodoszczelności okien z kształtowników z PVC systemu VEKA PERFEKTLINE, w aspekcie uzyskania Aprobaty Technicznej- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń 1TB, N L-2230. A/03
  •    Praca   badawcza   dotycząca   okien  i kształtowników   z   PVC   systemu   VEKA PERFEKTLINE - Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, NL-2.734/A/04
  •    Obliczenia   współczynnika   przenikania   ciepła   okien   i   drzwi   balkonowych   z kształtowników  z PVC systemu VEKA PERFEKTLINE firmy VEKA POLSKA Sp. z o.o. do Aprobaty Techniczne! ITB- Zakład Fizyki Cieplnej ITB, NL-2230/A/03
  •    Określenie (na podstawie badań) izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFEKTLINE oraz dane wyjściowe (w zakresie zagadnień akustycznych) do Aprobaty Technicznej- Zakład Akustyki ITB, NL-2230/03 (LA/696/03)
  •    Atest Higieniczny HK/B/0021/01/2001 - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
  •    Protokół o poćiutoćnych skuśkach typu odborym posudenim ( v zmyśle ustanovem §9 zakona ć. 90/1998 Z.z. o stavebnych yyrobkach v zneni neskorśichprepisoy) ć. S04/04//0189/2903/SN-TECHNICKY ASKUŚOBNYUSTAYSTAYEBNY,n.o.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.